Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

ALV

ALV

Hierbij de belangrijkste notulen / besluiten van de ALV 2020

ZSC Westerhoven – Algemene Ledenvergadering 2020 - besluitenlijst

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige ALV
 • De notulen van de ALV 2019 worden zonder aanvullingen vastgesteld.
 1. Leden statistiek
 • We zien minder jeugdleden in seizoen 2018-2019. Op langere termijn is dat een zorgelijke ontwikkeling.
 • Seniorenelftallen al lange tijd stabiel. Wel enige druk op de selectie.
 • Vrijwilligers op langere termijn ook zorgwekkend. Voornamelijk kantine-vrijwilligers worden lastiger vindbaar.
 1. Jaarverslag Senioren
 • Sportief een lastig seizoen. Handhaving in de vierde klasse is gelukt, maar we hebben het lastig gehad, mede als gevolg van blessures.
 • Positieve invloed door nieuwe coaches.
 1. Jaarverslag Junioren
 • Een goed jaar met veel activiteiten. Enkele kampioenschappen.
 • Activiteiten geslaagd. Worstenbroodjesomzet hoger dan andere jaren.
 • Voor de activiteit in de winter minder animo. Wordt voor komend jaar gezocht naar een alternatieve invulling.
 1. Jaarverslag supportersvereniging
 • Winand licht toe: een prima jaar. Relatief weinig activiteiten.
 • Wordt een nieuwe impuls aan gegeven in het nieuwe seizoen. “oude” activiteiten worden opnieuw opgetuigd.
 1. Financiëel Jaarverslag
 • Financieel zien we vanuit de kantine steeds vaker knelpunten optreden. De effecten van de verlichting (op de energierekening) zien we nog niet direct terug.
 • Meest voorname verlies komt voort uit beperktere omzet in kantine. L
 1. Kascontrole commissie
 • De kascontrole heeft plaatsgevonden en heeft de balans goedgekeurd.
 • ER bieden zich geen nieuwe leden voor de kascontrolecommissie aan. Het bestuur zet hier een vacature voor open.
 1. Zicht op ZSC
 • Als we naar de lange termijn kijken zien we een club die steeds kleiner wordt onder invloed van een diverser sportaanbod in combinatie met het kleiner worden van de gezinnen -> steeds minder aanwas. Ook wordt er te weinig gebouwd om op lange termijn deze trend te keren. Dit komt tot uiting in het aantal vrijwilligers en het aantal sportende leden. We gaan hier nadrukkelijker over in gesprek met de gemeente.
 1. Bestuursleden 2020
 • In het afgelopen seizoen is er een nieuw bestuur geïnstalleerd:

 

 • Jack van Gils, Voorzitter
 • Peter Verhoeven, Secretaris
 • Ralf vd Ven, Penningmeester
 • Harm Kolen, voorzitter jeugd
 • Kees Kwinten, technische zaken
 • Miranda Kuijlaars, kantine
 • Erik van Rooij, accomodatie
 • Kim Seuntiëns, communicatie

 

Jack van Gils en Ralf van de Ven geven aan aan het einde van dit seizoen hun functie neer te leggen. Dat opent twee vacatures. Daarvoor hebben we nog geen invulling.

 

 1. Voorstel contributie 2020/2021

Om verschillende redenen verhogen we de contributie met 5%. Dat is in strijd met eerder gemaakte beslissingen om de contributie met inflatie gelijkop te laten lopen. De relatief lage contributie in combinatie met de teruglopende inkomsten uit andere bronnen (kantine) noodzaken ons tot het nemen van dit besluit. De ALV keurt het besluit goed.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Het bestuur zegt toe de volgende veranderingen door te voeren:

 • Aanschaf Engels voetbalpakket in de kantine;
 • Aanschaf dartborden voor in de kantine.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!