Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

ALV

ALV

Notulen Algemene Ledenvergadering                                                             18-3-2021

Jack opent:

 1. Notulen vorige vergadering worden zonder opmerkingen vastgesteld.
 2. Ledenaantallen enigszins stabiel, maar wel nog steeds veranderend.
 3. Jaarverslag:
  1. Gericht op corona.
  2. Gedonder met Ledverlichting.
  3. TUOB-regeling -> andere verenigingen krijgen het steeds lastiger met onderhoud van de velden. ZSC is de enige club van de gemeente die nog in het “oude systeem” zitten. We houden als bestuur nauwlettend in de gaten hoe de gemeente hiermee om wil blijven gaan.
 4. Financiële commissie opgericht met verschillende leden. Financiële administratie geautomatiseerd. Ook contributie overwegen we geautomatiseerd zelf te incasseren of uit te besteden.
 5. Financieel jaarverslag:
  1. Vereniging draait totaal bijna 6.000 verlies. Tweede jaar op rij verlies.
  2. Vermogen is niet wezenlijk gedaald. Banksaldo is goed.
  3. Belangrijke thema’s
   1. Energieverbruik en contract. Energieverbruik anders ingedeeld (energiegebruik van bijvoorbeeld veldverlichting).
   2. Energieverbruik is met 25% gestegen sinds aanleggen Ledverlichting. Gasverbruik daalt ook niet ondanks dat we een jaar lang niet gedoucht hebben. Hier moét op bezuinigd worden, maar onduidelijk is hoe. (Noud geeft aan dat je gasketel uit kunt laten lezen (en kijken waar het verbruik naartoe is gegaan)).
   3. Ontbrekende omzet kantine en bezuinigingen kantine
   4. Speciale baten (corona subsidies)
   5. Huur terug van gemeente
   6. KNVB-leden contributie verminderd
   7. penstaande debiteuren -> grote post, maar steeds kleiner
 6. Kascontrolecommissie -> nog een vacature. Noud van Beek vult de eerste plaats in. Zoeken nog twee mensen. Inge Lohman meldt zich na afloop van vergadering aan.
 7. Geen bezwaar van ALV tegen jaarverslag. Het jaarverslag is goedgekeurd.
 8. Contributie is nog niet geïnd. Dat willen we komende maanden gaan doen.
  1. Voorstel om contributie voor senioren maar voor 50% te innen.
  2. Contributievoorstel voor 2020-2021 en 2021-2022 conform voorstel uit presentatie Jack van Gils.
  3. ALV keurt contributievoorstel goed.

Zicht op ZSC

 1. In 2022 bestaan we 95 jaar. Komt toch een feestje aan. Binnen seizoen 2020-2021 wordt een commissie geïnstalleerd.
 2. Bezetting bestuur:
  1. Zoeken nog een penningmeester. Vraagt actie.
  2. Hoe vinden wij nieuwe besturende mensen? Blijft aandachtspunt van bestuur.

Rondvraag:

 1. Vraag Erik van Rooij: eerste kwartaal subsidie omzetderving? Wordt situatie dan draaglijker?
  1. Nee, in begroting is subsidie meegenomen en wordt nog een gedeelte omzet die meegenomen wordt.
 2. Vraag Inge Lohman: kunnen we de 50%-reductie ook vrijwillig aangeven voor senioren?
  1. Kunnen we dan beter als gift via club van 50 organiseren. Mensen wil voor tippen.
 3. Vraag Eric vd Palen: uitleggen aan jeugdleden dat de contributie voor junioren en senioren nu per saldo hetzelfde bedrag is. Vraagt om een goede uitleg.
 4. Vraag Eric vd Palen: activiteiten ontplooien om meer geld binnen te halen? Laagdrempelige mogelijkheid is clubwinkel via de website. Vereniging kan daar paar procent commissie op krijgen.
  1. Ja, we hebben een activiteitencommissie die hiervoor aan de lat staat. Derde golf afwachten.
  2. Beter adverteren op website om via voetbalclub spullen te kopen.
 5. Vraag Peter Verhoeven: Jack heeft in vorige ALV aangegeven af te treden als voorzitter. Hoe zit dat?
  1. Tijdens corona blijft Jack. Als voorzitter ervoor gekozen om bij de club te blijven om door de crisis heen te komen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!