ALV - ZSC Westerhoven

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

ALV

ALV

2022-2023_ZSC_Algemene_Ledenvergadering_002.pdf

Notulen ALV november 2022

 

Opening en mededelingen

Jack van Gils presenteert de ALV. Het is relatief kort geleden (31 maart 2022) dat de laatste ALV plaatsvond. Om weer “terug in het gareel” te komen nu, 3 november 2022 de ALV waarin vooruitgeblikt wordt op seizoen 2022-2023 en 2023-2024.

De begeleidende sheets (met o.a. contributievoorstel en hoofdlijn jaarcijfers) zijn als bijlage bij de notulen gevoegd.

De notulen van de ALV in maart 2022 worden door de ALV goedgekeurd.

Ledenaantallen

 • Het aantal jeugdleden neemt af. Dit is een lange termijn trend. Dit jaar wel weer gelukt om een JO-18 op de been te krijgen.
 • Aantal senioren is afgenomen door opheffen van zaterdagelftal en opgaan van ZSC 5 in 7-tegen-7.
 • We zijn beter gaan administreren wie er in de club vrijwillig is en wie rustend lid is. Lijkt dus een turbulent verloop, maar valt mee. Essentie is dat het aantal vrijwilligers, ook voor cruciale taken, langzaam maar zeker afneemt. Merken we overal, en vervolgens ook in contributie.

Verslag supportersvereniging

 • Supportersvereniging is gezond en heeft reserves. Supportersvereniging is bereid tot investeren in “vastgoed”. Wisselt daarover verder ideeën uit met bestuur. Doel: afbouwen onevenredig groot vermogen supportersvereniging.
 • Supportersvereniging werkt aan activiteiten voor leden komende seizoenen en gaat meer navolgbaar vastleggen wat er op de planning staat.


Financiën

Jaarverslag toont over 2021-2022 een positief resultaat. De jaarcijfers zijn opgemaakt door de financiële commissie onder verantwoording van penningmeester Jack van Gils. De cijfers zijn integraal door het bestuur doorgenomen en goedgekeurd. Ook kascontrolecommissie heeft cijfers goedgekeurd. Belangrijke posten zijn opgenomen in een door financiële commissie opgesteld verslag. Dit verslag is op aanvraag raadpleegbaar via penningmeester@zscwesterhoven.nl.

ALV keurt jaarverslag goed.

 • Contributie blijft in 2022-2023 gelijk aan contributie 2021-2022.
 • Inge Lohman treedt af in kascontrolecommissie. Harm Kolen treedt toe en vergezelt Noud van Beek.
 • Energieprijzen gaan grote impact krijgen op vereniging. Per 31-12-2022 loopt ons contract af:
  • We werken aan zonnepanelen (december 2022) en een oplossing voor gas (2023).
  • Met gemeente en onszelf moeten we daarin investeren.
  • Tot gasloze situatie moeten we kosten gaan maken. 20.000 kunnen we hierop ‘verliezen’. Bij een te snel verloop laten we ons afsluiten van gas. E.e.a. naar inzicht van het bestuur.
  • Heeft impact op kantine-omzet en lengte van douchen.

 

ALV keurt voorstellen goed. Bestuur heeft dit dossier vormgegeven door urgentie-overleg. Jack van Gils en Erik van Rooij coördineren.

Samenstelling bestuur

Jack van Gils treedt na een bestuursperiode van 12 jaar af. Peter Verhoeven volgt hem op als voorzitter. Anke van Son volgt hem op als penningmeester. Doordat Peter doorschuift ontstaat er een vacature voor penningmeester.

Harm Kolen treedt af als jeugdvoorzitter. Eric van der Palen volgt hem op.

Rest van het bestuur blijft ongewijzigd.

ALV keurt samenstelling bestuur goed.

Rondvraag

 • Roep om herzien regeling onderhoud velden: schiet echt tekort. De TUOB-regeling van de gemeente loopt komend jaar af, daarna herzieningen. Bestuur weegt af of we deel willen nemen in de regeling om beheer in eigen hand te nemen. Accommodatiecommissie coördineert dit verder.
 • Bestuur mag van leden best wat strenger zijn naar gemeente over het onderhoud. Wordt soms drie keer opnieuw uitbesteed aan onderaannemers.
 • Lamp veld vier is kapot en ook verlichting in paadje is stuk. Bestuur zegt toe het op te lossen.
 • Indelingen op zaterdagen en zondagen lopen nog niet lekker. Te weinig kleedkamers o.a. Wel gezellige drukte en bovendien geboren uit nood (geen kantinepersoneel). Bestuur coördineert verder met wedstrijdsecretariaat dat praktische problemen opgelost worden.

 

Onder dankzegging van ieders aanwezigheid sluit nieuwe voorzitter Peter Verhoeven de vergadering.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!